Nadia Anghelescu

Click here to edit subtitle

Publications


1966

Un clasic al prozei arabe: Djahiz. Studii de literatură universală 8: 97-112.

Teatrul lui Caragiale în limba arabă. Secolul 20 12: 110-111.


1967

Note despre gramatica arabă. Studii şi cercetări lingvistice  XVIII (6): 635-639.

Review of Al-lisān al-‘arabiyy, 1965. In Revue roumaine de linguistique XII (2): 181-183.

Milenariul Al-Hamadhani. Luceafărul 10 (7): 6.

Despre specificul literaturii arabe. Gazeta literară 14 (6): 8.


1968

Review of Mağallatu mağma‘i al-luġati al-‘arabiyyati bi Dimašq 42 (III). In Studia et Acta Orientalia VII: 314-316.

Review of Arabica XIII. In Studia et Acta Orientalia:VII: 316-317.

Review of Actes du séminaire linguistique du 14-16 avril 1965 portant sur les faits de contact linguistique et les niveaux de la langue, Revue tunisienne de sciences sociales 8. In Studii şi cercetări lingvistice XIX (6) : 637-639.


1969

Conceptul de determinare în lingvistica modernă. Analele Universităţii din Bucureşti. Limbi Clasice XVIII: 93-107.


1970

Observations sur les démonstratifs pronominaux dans l’arabe moderne.  Revue roumaine de linguistique XV (4): 377-383.

Lingvistica generală în concepţia lui Gustave Guillaume. Limba română XIX (5): 425-433.

Review of Abdelkader Mehiri. Les théories grammaticales d’Ibn Ğinni,  Tunis, PhD dissertation, Faculté de Lettres, Paris, 1970. In Revue roumaine de linguistique XV (2): 170-173.

Review of Henri Fleisch, L’arabe classique. Esquisse d’une structure linguistique, new and expanded edition, Beirut, Dar el-Machreq Éditeurs, 1968. In Revue roumaine de linguistique XV (2): 179-181.


1971

Limbă şi vorbire. In A. Graur, S. Stati, L. Wald (eds.), Tratat de lingvistică generală, 208-217. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Discussion sur l’objet de l’orientalisme. Studia et Acta Orientalia VIII: 221-228.

Review of Régis Blachère, Histoire de la littérature arabe, Paris, Adrien Maisonneuve, 1966. In Studia et Acta Orientalia VIII: 266-269.

Review of André Jacob, Les exigences théoriques de la linguistique selon Gustave Guillaume, Paris, Klincksieck, 1970. In Revue roumaine de linguistique XVI (4): 361-364.

Funeraliile maşinii, translation of Ğanāzatu l-’āla by Fu’ād Aš-Šāyb. In Cele mai ieftine nopţi. Nuvele arabe, 271-277. Bucharest: Univers.

Candidatul preastimaţilor domni, translation of Muraššahu s-sādati l-’kārim by Hàāsib al-Kayālī. In Cele mai ieftine nopţi. Nuvele arabe, 284-289. Bucharest: Univers.

Umran, translation of ‘Umrān by Ğā’ib Tàu‘ma Farmān. In Cele mai ieftine nopţi. Nuvele arabe, 301-309. Bucharest: Univers.


1972

Valeurs des pronoms man et  en arabe moderne. Analele Universităţii din Bucureşti. Limbi clasice şi orientale XXI: 153-156.

Review of Sorin Stati, Interferenţe lingvistice, Bucharest, Editura ştiinţifică, 1971. In Studii şi cercetări lingvistice XXIII (3): 313-315.

Review of A. Lanly, Le français d’Afrique du Nord. Étude linguistique, Paris – Montréal, Bordas, 1970. In Revue roumaine de linguistique XVII (6): 588-590.

Harun al-Raşid între mit şi realitate. Magazin Istoric VI (6):65-69.


1973

Curs de sintaxă a limbii arabe moderne, București: Tipografia Universității din București

Review of Poul Hoybye. Schlüssel zur arabischen Sprache, Bern, Franke Verlag, 1971. In Revue roumaine de linguistique XVIII (1): 99-100.


1973-1974

Sur le rôle de al-nawāsikh dans l’acte de la parole. Mélanges de l’Université Saint-Joseph


1974

Situaţii lingvistice şi metode de cercetare. In A. Graur and I. Coteanu (eds.), Probleme de lingvistică generală VI, 33-43. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Arabic diglossia and its methodological implications. Romano-Arabica I: 81-92.

Sur le système de l’article en arabe. Revue roumaine de linguistique XIX (1): 45-52.


1975

Sur le sens de la flexion désinentielle dans la grammaire arabe traditionelle. Folia orientalia XVI: 7-12.

Sur la « réinterprétation » du genre grammatical. Revue roumaine de linguistique XX (6): 623-625.

Review of Lucia Wald, Sisteme de comunicare umană, Bucharest, Editura ştiinţifică, 1973. In Limbă şi literatură 1: 170-171.


1976

Les Arabes dans les notes de voyage de M. Kogălniceanu. Romano-Arabica II: 69-71.


1977

Actele de vorbire şi sensul enunţurilor. I. Coteanu, L. Wald (eds.), Probleme de Lingvistică Generală VII: 11-14. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România.


1978

(with V. Drimba, L. Theban). Oriental languages. In A. Rosetti and S. Golopenţia-Eretescu (eds.), Current Trends in Romanian Linguistics, 481-501. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România.


1980

Semnificaţii ale unor teorii arabe privind motivarea. Studii şi cercetări lingvistice XXXI (6): 681-684.

Review of Muhammad Kamil Husayn, Al-luġat al-‘arabiyyat al-mu‘āsàira, Cairo, 1976. In Studia et Acta Orientalia X: 171-173.


1981

Semantica modalităţilor în limba arabă, București: Tipografia Universității din Bucuresti

Sensul în gândirea lingvistică arabă. In I. Coteanu and Lucia Wald (eds.), Semantică şi semiotică, 166-177. Bucharest: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.

Observations sur la genèse de la signification générale et particulière dans un épître de al-Marzuqi. Historiographia Linguistica 8 (2-3): 237-248. Also in K. Versteegh, E. F. K. Koerner and H.-J. Niederehe (eds.), The History of Linguistics in the Near East, Amsterdam, John Benjamins, 1982, 1-12.

« Oser dire » en arabe. Revue roumaine de linguistique XXVI (4): 323-327.

Review of C. H. M. Versteegh, Greek Elements in the Arabic Linguistic Thinking, Leiden, Brill, 1977. In Revue roumaine de linguistique XXVI (2): 191-193.


1982

Éléments d’une théorie des modalités chez les grammairiens arabes anciens. Revue roumaine de linguistique XXVII (4): 287-291.


1983

Lingvistica arabă: Ibn Faris, Părţile de vorbire. In L. Wald (ed.), Filozofia limbajului din Antichitate pînă în sec. XVIII, 149-153. Bucureşti: Tipografia Universităţii din Bucureşti.

Observaţii despre statutul cauzalităţii într-o teorie a limbii. Studii şi cercetări lingvistice XXXIV (5): 386-389.

Review of Henri Fleisch, Traité de philologie arabe, II. Beyrouth, Dar el-Machreq, 1979. In Revue roumaine de linguistique XXVIII (1): 93-94.


1984

Problemele limbii în cultura arabă, București: Tipografia Universității din București

(co-editor with L. Wald). Teorie şi metodă în lingvistica din secolul al-XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea. Bucharest: Tipografia Universităţii din Bucureşti.

Review of Jamal Al-Amrani, Logique aristotelicienne et grammaire arabe, Paris, Vrin, 1983. In Revue roumaine de linguistique XXIX (6): 553-555.

Review of Mohammed Sami Anwar, Be and Equational Sentences in Egyptian Colloquial Arabic, Amsterdam, John Benjamins, 1979. In Studii şi cercetări lingvistice XXXV (6): 517-518.


1985

La relation normatif-théorique dans les diverses périodes de la grammaire arabe classique. Zeitschrift für Arabische Linguistik 15: 1-10.

Nouvelles études sur l’histoire de la grammaire arabe. Revue roumaine de linguistique XXX (2): 185-188.

The Arabic form ’af’alu: A typological approachRevue roumaine de linguistique XXX (3): 249-254.

Gîndirea lingvistică arabă din perspectivă contemporană. Studii şi cercetări lingvistice XXXVI (3): 175-178.

Indéfini, partitif et approximation en arabe. Revue roumaine de linguistique XXX (6): 521-524.


1986

Limbaj şi cultură în civilizaţia arabă, București: Editura științifică și enciclopedică.


1988

Mic dicţionar român-arab de termeni lingvistici, București: Tipografia Universității din București

L’aspect en arabe: suggestions pour une analyseRevue roumaine de linguistique XXXIII (5): 343-353.

Le genre arabe en perspective typologique et contrastive. Analele Universităţii din Bucureşti. Limbi şi literaturi străine XXXVII: 65-68.


1989

Review of Nadjar Bahmani, Grammaire fonctionelle de l’arabe du Coran, Karlshruhe, 1988. In Revue roumaine de linguistique XXXIV (1): 88-91.


1990

Dialogul islamo-creştin azi. Luceafărul 38. 

Islamul în oglinda Europei. România literară 23 (45): 20.


1991

Government (al-’amal) as a criterion to distinguish between form-classes in Arabic grammar. Al-Karmil. Studies in Arabic Language and Literature 12: 25-32.

Quantification, modality and speech actsRevue roumaine de linguistique XXXVI (1-2): 3-8.

Islamul şi celelalte religii monoteiste. Litere, arte, idei 1 (12): 7.

Taha Hussein, după douăzeci de ani. Secolul 20 4-5-6:147-151 


1992

Romania. In G. Roper (ed.), World Survey of Islamic Manuscripts, 647-659. London: Al Furqan Islamic Heritage Foundation.

L’expression de l’inchoativité en arabe. In K. Dévényi and T. Iványi (eds.), Proceedings of the Colloquium on Arabic Grammar, Budapest, 1-7 September, 1991. The Arabist. Budapest Studies in Arabic 3-4: 29-35.


1993

Linguaggio e cultura nella civiltà araba. [Italian version of Limbaj şi cultură în civilizaţia arabă, translated by M. Vallaro]. Turin: Silvio Zamorani.

Introducere în islam. Bucharest: Editura enciclopedică.

Les désinences casuelles en arabe: pourquoi?. Revue roumaine de linguistique XXXVII (1-3): 19-22.

La motivation du signe chez les grammairiens arabes anciensRevue roumaine de linguistique XXXVII (5): 391-402.

Review of G. Bohas, J.-P. Guillaume and. D. E. Kouloughli, The Arabic Linguistic Tradition, London and New York, Routledge, 1990. InRevue roumaine de linguistique XXXVII (5): 493-495.

Review of Abd al-Aziz Matar, Tatqīf al-lisān al-'arabiyy: buhàūt luġawiyya. Cairo, Dār al-Ma‘ārif, 1991. In Revue roumaine de linguistiqueXXXVII (5): 495- 497. 

Review of Ahmad Muhtār ‘Umār, Tarīkh al-luġat al-‘arabiyya fī Misàr wa al-Maġrib al- ’Adnā, Cairo, ’alam al-kutub, 1992. In Revue roumaine de linguistique XXXVII (5): 501-502.

Dincolo de O mie şi una de nopţi. Litere, arte, idei 3 (17): 3.

Limba revelaţiei în islam. Litere, arte, idei 3 (17): 4-5.

Europa văzută din lumea arabă. Litere, arte, idei 3 (17): 5.


1994

The linguistic thinking and the lexicographic definition. Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée XXXI: 3-8..

Les éléments de métalangage dans un chapitre de Ibn Ğinni. In K. Dévényi, T. Iványi and A. Shtivtiel (eds.), Proceedings of the Colloquium on Arabic Lexicology and Lexicography, Budapest, 1-7 September, 1993. The Arabist. Budapest Studies in Arabic 6-7: 205-212.

L’activité du professeur Vladimir Drimba dans le domaine de la turcologie (À l’occasion de son 76e anniversaire). Revue des études sud-est européennes XXXII (3-4): 386-390.

Foreword to Ioana Feodorov, Presence of the Arab World in Romania. A Bibliography, Bucharest, Cris Book Universal, 1994.


1995

Langage et culture dans la civilisation arabe. [French version of Limbaj şi cultură în civilizaţia arabă, translated by V. Vişan, Foreword by J.-L. Roy and A. O. Altwaijri]. Paris: L’Harmattan.

(co-editor, with A. A. Avram). Proceedings of the Colloquium on Arabic Linguistics, Bucharest, August 29 – September 2, 1994, part one. Bucharest: Center for Arab Studies.

(co-editor, with N. Dobrişan) Proceedings of the Colloquium on Arabic Linguistics, Bucharest, August 29 – September 2, 1994, part two. Bucharest: Center for Arab Studies.

Relations sémantiques dans le système des déictiques en arabe. In N. Anghelescu and A. A. Avram (eds.), Proceedings of the Colloquium on Arabic Linguistics, part I, 55-72. Bucharest: Center for Arab Studies.

Review of Georges Bohas and Jean-Patrick Guillaume, Études des théories des grammairiens arabes: morphologie et phonologie, Damascus, Institut Français de Damas, 1984. In Bibliotheca Orientalis LII (5/6): 850-853.

“Islam” şi “islamism”. Ararat 6 (22): 91.

Literatura arabă în oglinda Europei. Secolul 20 4-5-6: 14-21.

Taha Husein, după douăzeci de ani. Secolul 20 4-5-6: 147-151.

Libertatea şi literatura, translation of an excerpt from Tāha Hàusein, Min tarīh al-’adab al-‘arabiyy, Beirut, 1978. Secolul 20 4-5-6: 152-155.

Paradisul copiilor, translation of Ğannatu l-’atàfāl by Nağīb Mahàfūzà, Secolul 20 4-5-6: 195-199.


1996

L’Arabe: modèles de description et méthodes d’enseignement. Kalimat Balamand, Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 3: 129-141.

Al-‘adab al-‘arabiyy wa ‘amal al-mustašriqīn. Al-Mağallatu al-‘arabiyya li-al-taqāfa 15 (30): 118-133.

Review of Roger Allen, Hilary Kilpatrick and Ed de Moor (eds.), Love and Sexuality in Modern Arabic Literature, London, Saqi Books, 1995.In Synthesis XXIII: 74-76.

Orientaliştii – denigratori ai Orientului?. Adevărul literar şi artistic 5 (328).

Stereotipuri privind Islamul şi lumea arabă. Adevărul literar şi artistic 5 (336).


1997

Dicţionar de civilizaţie musulmană, Translation, adaptation with comments of Yves Thorval, Dictionnaire de civilisation musulmane, Paris, Larousse, 1995. Bucharest: Univers Enciclopedic. 

Preface to George Grigore, Problematica traducerii Coranului în limba română, Bucharest, Ararat, 1997.


1998

Review of Kees Versteegh, The Arabic Language, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1997. In Bibliotheca Orientalis LV (3/4): 538-541.

Review of Asma Asfaruddin and A. H. Mathias  Zahniser (eds.), Humanism, Culture, and Language in the Near East. Studies in Honor of George Krotkoff,  Winona Lake, Eisenbrauns, 1997. In Bibliotheca Orientalis LV (5/6): 906-909.


1999

Al-‘istišrāq wa al-hàiwār al-taqāfī, Sharjah:

Modalities and grammaticalization in Arabic. In S. Yasir (ed.), Arabic Grammar and Linguistics, 130-142. Richmond: Curzon Press.

La minorité musulmane de Roumanie. Islamochristiana 25: 125-137.

Review of Mushira Eid and Robert R. Ratcliffe (eds.), Perspectives on Arabic Linguistics X. Papers from the Tenth Annual Symposium on Arabic Linguistics, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins1997. In Bibliotheca Orientalis LVI (1/2): 214-216.

Al-mustašriq – batal tragīdī?. Cairo: Ahbār al-‘adab 31 October 1999.

Strigătul polifonic al limbilor omeneşti. Cu George Steiner şi alţii despre binefacerile diversităţii lingvistice. Adevărul literar şi artistic 14 December 1999: 13.


2000

Limba arabă în perspectivă tipologică, București: Editura Universității din București

Observaţii privind exprimarea existenţei în limba arabă. In L. Wald, I. Fischer, C. Dominte (eds.), Alexandru Graur, Omagiu, 191-197. Bucharest: Editura Academiei Române.

De la locativ la partitiv: echivalente ale lui “de” şi “din” în arabă şi alte limbi. Analele Universităţii “Spiru Haret”. Seria Filologie II: 29-34.

Quantification et quantificateurs chez les anciens grammairiens arabes. Langues et littératures du monde arabe I (1) Linguistique arabe et sémitique: 141-164. 

Review of Georges Bohas, Matrices, étymons, racines. Éléments d’une théorie lexicologique du vocabulaire arabe, Leuven-Paris, Peeters, 1997. In Bibliotheca Orientalis LVII (1/2): 198-199.

Review of Mohamed Chairet, Fonctionnement du système verbal en arabe et en français, special issue of Linguistique contrastive et traduction, Paris, Ophris, 1996. In Bibliotheca Orientalis LVII (1/2): 200-201.


2001

The conceptualization of space and grammaticalization in Arabic. Analele Universităţii “Spiru Haret”. Seria Filologie III.

At the gates of the Orient. Romano-Arabica I: 7-17.

Foreword to Dominique Sourdel, Istoria arabilor, translated by I. Cojocariu, Bucharest, Corint, 2001.

Dialog şi cunoaştere reciprocă. Diplomat Club 1 (109): 10.


2002

Aux racines de l’identité arabe. In P. H. Stahl (ed.), Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani, 53-64. Bucharest: Editura Academiei Romane / Editura Roza Vânturilor.

Al-dirāsāt al-‘arabiyya fī Rūmāniyā. Al-mağallatu al-‘arabiyya li-al-taqāfa XXI (42): 41-61.

L’amour-passion et ses métaphores dans « Le collier du pigeon » d’Ibn Hazm. Romano-Arabica II: 7-21.


2003

Les orientalistes et le dialogue culturel. In P. Bélanger (ed.), Du dialogue euro-arabe: exigences et perspectives, Paris, 15-16 Juillet 2002. Tunis: ALECSO.

Le rôle de la métaphore dans les explications d’Ibn ĞinniRomano-Arabica III: 7-24.


2004

La langue arabe dans une perspective typologique, Bucarest: Editions de l’Université de Bucarest

L’Orient « exotique » dans la littérature traduite de l’arabeRomano-Arabica IV: 7-20.

Review of Elsaid Badawi, Michael G. Carter and Adrian Gully, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar, London and New York, Routledge, 2004. In Romano-Arabica IV: 69-72.

Review of Hilary Kilpatrick, Making the Great Book of Songs. Compilation and the Author’s Craft in Abu-l-Faraj al-Isbahani’s Kitab al-aghani, London, RoutledgeCurzon, 2002. In Romano-Arabica IV: 79-80.

Review of Pierre Larcher, Le système verbal de l’arabe classique, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2003. InRomano-Arabica IV: 81-83.

Review of Hammadi Sammud, Balaġatu al-hazli wa qadiyyatu al-‘ağnas al-‘adabiyya ‘inda al-Ğāhiz, Tunis, Dār al-Šawqi li-l-našri, 2002. InRomano-Arabica IV: 87-89.


2005

Orientalism seen from the EastRomano-Arabica V: 21-38.

Review of Ramzi Baalbaki, Grammarians and Grammatical Theory in the Medieval Arabic Tradition, Ashgate: Variorum Collected Studies Series, 2004. In Romano-Arabica V: 68-71.

Review of Michael G. Carter, Sībawayhi, London and New York, I. B.Tauris and Co., Oxford University Press India, Oxford Center for Islamic Studies, 2004. In Romano-Arabica V: 74-77. 

Review of Joseph Dichy and Hassan Hamzé (eds.), Le voyage et la langue. Mélanges en l'honneur d’Anouar Louca et d’André Roman, Damascus, Institut Français du Proche-Orient, 2004. In Romano-Arabica V: 80-83.

Review of Salih Ibn Ramadan, Al-Rasā’il al-’adabiyya, Tunis, Jami‘atu Manuba, Manšūrāt Kullīyati al-’Adab, 2001. In Romano-Arabica V: 92-94.

Preface to Monica Broşteanu, Numele lui Dumnezeu în Coran şi în Biblie, Iaşi, Polirom, 2005.

Le role des traductions dans le dialogue culturel actuel. In Thaqafat no. 15, 2005: 215-209


2006

The Arabic language at the University of Bucharest. In K. M. Wahba, Z. A. Taha and L. England (eds.), 115-122. Handbook for Arabic Teaching Professionals in the 21st Century. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Nawāsix. In K. Versteegh (ed), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, vols. III, 353-354. Leiden-Boston: Brill.

Theme-Rheme. In K. Versteegh, M. Eid, A. Elgibali, M. Woidlich, A. Zaborski (eds.), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, vol. IV, 484-487. Leiden – Boston: Brill.

Metafore conceptuale comune: inima. In  A.-C. Halichias,  T. Dinu  (eds.), Antic şi modern. In honorem Luciae Wald, 31-41. Bucharest: Humanitas.


2007

Introducere în sintaxa limbii arabe literare, București: Editura Fundației ”România de mâine”


2008

Introducere în studiul limbii, București: Editura Universității din București

Despre relativism, din perspectiva lingvistului şi a traducătorului. In A. Cuniţă (ed.), « Faut-il qu’il m’en souvienne?’ ». Mélanges Paul Miclău, 43-54. Bucharest: Cavaliotti. 


2009

Identitatea arabă: Istorie, limbă, cultură, Iași: Polirom


2011

From Lexical to Grammatical: Nafs and Other Identifiers. In Bilal Orfali (ed.),  In the Shadow of Arabic. The Centrality of Language of Arabic Culture. Studies Presented to Ramzi Baalbaki on the Occasion of His Sixtieth Birthday, 71-100. Leiden-Boston: Brill.

Stratégies argumentatives dans le discours polémique d'al-Gahiz, Kervan, Rivista internazionae di studi afroasiaitici, 13-14, luglio 2011, p. 15-23.


2013

Mic Jurnal cu amintiri. Iaşi: Polirom

Primăvara a trecut demult, suntem într-o vară cu furtuni toride, interviu de Florin Şperlea în vol.  Rostul cuvintelor, Bucureşti, Ed.Militară, p.7-11.


2014

Introducere in Islam, editia a 2-a. Iasi: Polirom

Dacă tinereţea ar şti, dacă bătrâneţea ar putea... Interviu de George Motroc în revista Familia, anul 50, nr.9, p.112-115.


2016

Noi şi Orientul arab, Iaşi, Polirom, 332 p.
Modalities and Modalization as Seen by the Arab Grammarians, Romano-Arabica, t.XVI , pp. 9-14.